acalisa
sardu | Deutsch | italiano | english |   
circa in is noas   
   
lėngua sarda
is bariedadis
Sa mayoria de is istudiaus funti di acōrdiu a ki su sistema linguėstigu sardu du fāinti tres grandu bariedadis: su campidanesu, su logudoresu e su nugoresu.

Su campidanesu esti sa bariedadi prus spainda, siat po su logu (āndat de s'oru 'e mari de basįus finsas a sa costa 'e basįus de Gennargentu) siat po su nųmuru de sa genti ki du kistiōnat (ntr''e 1.348.740 sardus ki bėvint in is logus a ndi sa genti kistiōnat sa lėngua sarda, 974.923 bivint in is logus campidanesus, mentras is 373.817 ki abārranta tōcat a dus pratziri po is atras duas bariedadis).

Su logudoresu e su nugoresu pėganta sa parti de mesu e de pitzus de sa Sardinnya e su naturali insoru prus craru esti s'assimbillāntzia prus manna, a faci 'e su campidanesu, a latinu. Custu ca s'isulamentu 'e is logus 'e monti at fatu de manera ki sa lėngua no adelantessit, ki inveįas at adelantau in su campidanesu; po-i cussu, oindi' in sa Brabaxa s'agātanta fatus fončtigus e unu lčssigu prus allogadori a faci de is atrus logus 'e s'Arromānia.

Imoi tōcat a fai una cumparāntzia a marolla, de cumenti su latinu at adelantau in is tres bariedadis de su sardu:

1) N + JOD

VINEAM, CASTANEAM, EXSTRANEUM
Camp	 > binja, castanja, stranju
Log-nug	 > binza, castanza, istranzu
2) L + JOD
FILIUM, OLEUM, MULIEREM
Camp	> fillu, ollu, mulleri
Log-nug	> fizu, ozu, muzere
3) R + JOD
AREOLAM, MARIANE, SUBEREUM
Camp 	> arjola, marjani, suerju
Log-nug	> arzola, marzane, suerzu
4) -NGU-
LINGUAM, ANGUILLAM, SANGUINEM
Camp 	> lėngua, anguidda, sānguni
Log-nug	> limba, ambidda, sāmbene
5) -QU-
AQUA, EQUAM
Camp 	> akua, čgua
Log-nug > aba, eba
6) -CL-/-GL-/-NCL-
OCULUM, ORICULAM, ANNICULUM, UNGULAM, MINCLA
Camp	> ogu, origa, annigu, unga, minca
Log-nug > ogru, origra, annigru, ungra, mincra
7) -LB-
ALBUM
Camp 	> arbu
Log-nug	> arvu/arbu
8) -LC-
FALCEM, DULCEM, CALCINAM
Camp 	> farci, durci, carcina
Log-nug > farke, durke, carkina
9) -CE-/-CI-
LUCEM, NECEM, PACEM, VICINUM
Camp 	> luxi, nexi, paxi, bixinu
Log-nug > lughe/luke, neghe/neke, paghe/pake, bighinu/bikinu
10) -NG- + E/I
PLANGERE
Camp 	> prangi
Log-nug	> pranghere
 
Gràfiga e strutura de Sergio Durzu